תגיש לי Options

File:HaMakhtesh_HaGadol_IMG_5985.jpg has actually been listed at Commons:Deletion requests so which the community can explore whether it ought to be kept or not. We would respect it if you could possibly drop by voice your feeling about this at its entry.

– אתה יודע שהוא הקים את 'יד שרה'? – כן, אני יודע. – אתה יודע שהוא קיבל את פרס ישראל? – כן, אני יודע. – האם אתה מתכוון להצביע עבורו? – כן, אני מתכוון להצביע עבורו. – אפשר לשאול למה? – אצביע עבורו מפני שהוא הקים את 'יד שרה' וזכה בפרס ישראל – מה? נבהל המראיין, אתה מתכוון להצביע עבורו רק בגלל זה?

i just desired to say thanks and sorry for many of the bothersome reviews i are posting on the wall. Many thanks for responding to them in a very well mannered way.

מדדי מניות מדדי אגרות חוב נתוני מסחר כללי נתוני אופציות נתוני אג"חים מדד מק"מ נתוני תעודות סל מבט מהיר חו"ל

The percentage of visitors, both of those no cost and paid, that arrive at This web site from the internet search engine over the past three months, up to date every day. The improve variety exhibits the difference as opposed to the earlier 3 thirty day period time period.

"פלא שאנשים שורפים את עצמם?", שואלת אם חד הורית. בשעות הבוקר נותבו ההודעות של הגולשים לעמוד אחר בפייסבוק של נתניהו, מה שעורר עוד יותר את זעם הגולשים

In the event you produced this file, please Notice that The point that it's been proposed for deletion doesn't necessarily necessarily mean that we do not value your sort contribution. It simply signifies that a person individual thinks that there is some unique issue with it, like a copyright difficulty.

Their workboard is accessible in Phabricator. You could find one-way links towards the operate concluded each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their recent priorities are correcting bugs, supporting the 2017 wikitext editor as being a beta characteristic, and increasing the visual diff Device. New modificationsעריכה

For those who established this file, be sure to Observe that The reality that it has been proposed for deletion doesn't essentially indicate that we don't price your form contribution. It basically ensures that one particular individual thinks that there is some unique problem with it, like a copyright challenge.

When you have not established the media you then you should also specify in which you uncovered it, i.e., normally backlink to the web site where you acquired it, plus the conditions of use for content from that web page. In case the written content is a derivative of a copyrighted operate, you'll want to source the names along with a licence of the initial authors at the same time.

For facts on what is appropriate, you should study Commons:Licensing. You may additionally come across Commons:Copyright regulations helpful, or you'll be able to question questions on Commons procedures with more info the Commons:Support desk. The file you additional might soon be deleted. If you suspect this file is not a copyright violation, be sure to demonstrate why over the file's converse site.

על תרומתך הרבה לנשים באדום ולכתיבת ערכים כחלק ממיזם ויקי נשים.

כמו שאתה בוודאי יודע, אין מנהלים או מנהלות בוויקיפדיה. כולם מוזמנים לערוך ולתרום. כמו אחרים ואחרות במייזם אני שמחה שנפלה בחלקי הזכות לתרום לו כעורכת.

File:Andartat_Peter_IMG_7075.JPG has actually been mentioned at Commons:Deletion requests so which the Group can focus on irrespective of whether it ought to be saved or not. We might respect it if you could potentially drop by voice your opinion about this at its entry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי Options”

Leave a Reply

Gravatar